Bert Nijenhuis
2022

Het beeld Pisano Porgere is een recent tot stand gekomen uitvergroting in gips van een kleiner beeld dat onderdeel is van een serie van zes. De Pisano-serie ontstond in 1995, het jaar waarin de wereld werd opgeschrikt door het nieuws over drie genocides: die in Bosnië, Tsjetsjenië en Rwanda. Boosheid en het machteloze gevoel dat mij daarbij overviel, heb ik geprobeerd neer te leggen in die zes kleine beelden. Twee beelden uit de serie zijn op een groter formaat uitgevoerd.
Terwijl ik bezig ben met de vergrote versie van het beeld denk ik na over de wijze waarop ik menslievendheid zo goed mogelijk in het beeld tot uitdrukking kan brengen. De actualiteit dringt zich aan mij op. Het ontbreken van de meest elementaire humane eigenschappen passeren in mijn voorstellingsvermogen de revue. Oorlogen zijn bijzonder ingrijpend.
Ik herinner mij de verweerde stenen beelden van Giovanni Pisano uit het Museo dell’Opera del Duomo di Siena. Het zijn beelden van mensen met een grote mate van natuurlijkheid en beweeglijkheid. Beelden die een beetje vooroverbuigen, als willen ze je, daar hoog boven het plein staand, deelachtig maken van hun emoties. Alsof ze met hun expressie in de tijd van hun ontstaan (eind 13e/begin 14e eeuw) de analfabete burger op zaken van goed en kwaad willen wijzen.

Ik zag de beelden in 1985; ze vertelden mij een verhaal. In mijn beelden vertel ik ook een verhaal.
De titel van het beeld is een samenstelling.

Pisano, Giovanni Pisano (c. 1250–1314), Toscaans beeldhouwer en architect uit het begin van de Renaissance die mede-verantwoordelijk is voor onder andere de Dom van Siena, waarvan zijn vader Nicola Pisano de architect was. De imposante gevel bevat bijzonder beweeglijke beelden van Pisano jr., die in kunstbeschrijvingen als de eerste moderne beeldhouwer wordt aangemerkt.
Porgere betekent in dit geval “aanreiken” of “een voorstel doen”.

Terug naar de titel van mijn beeld: Pisano Porgere is de verhalende uitvoering van mijn boosheid en is daarmee een voortzetting van de gemoedstoestand waarin indertijd de serie Pisano tot stand kwam. Pisano Porgere is de figuur die met een zekere machteloze mildheid een voorstel voor een manier van kijken aan de toeschouwer doet.
Het beeld is 250 cm. hoog zonder sokkel en staat in mijn atelier in gips.
Paul Koppen de Neve heeft met behulp van video in een kleine compilatie een ochtend in het atelier samengevat: https://vimeo.com/435499842
Het beeld Pisano Indicatore, ook uit deze serie, is eind 2018 in brons gegoten.
Het volgende beeld, wat op een goed moment wordt uitvergroot is Pisano Ascoltatore, de luisteraar.